• KAGARI YUSUKE

    長財布 [亀裂] / mw07-cc

    ¥54,000 税込

    " 2017年個展「追複」より、待望の新シリーズ「亀裂」 "